Bland uppdragsgivarna finns:

Natur & Kultur

Svenska Jägareförbundet

Munkedals Kommun

Kungajaktmuseet Älgens berg

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Naturinformation

VG-regionen, Förvaltningen för Kulturutveckling

Sveaskog

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tengnäs Läromedel

Vänersborgs kommun

Visit Trollhättan Vänersborg

Länsstyrelsen i Gävleborg

Vegaön Världsarv

Peab

Nypon förlag

Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

Örebro läns museum

Per-Anders Nilsson 19 mars, 2014